Blog

zobrazit vše

Bez sociálních sítí to v náboru už nepůjde. Vážně!

Když se podíváme kolem sebe, je jasné, že sociální sítě hýbou světem. Můžeme to pozorovat v našem běžném životě, spousta aktivit a informací o dění kolem nás se odehrává právě tam. Ano, kvalita těchto informací je mnohdy diskutabilní, ale tak to chodí asi úplně ve všem. Co víme ale jistě, je, že sílu sociálních sítí nelze popřít a to ani v oblasti výběru zaměstnanců.

#Firma 4.0 #Články a případové studie #Služby 4.0

Oblast digitalizace v rámci projektu Erasmus Partnership

Mezinárodní projekt Erasmus Partnership (2017 – 2019) je pod akronymem CHEDTEB. Výsledky projektu budou prezentovány na 17. Mezinárodní vědecké konferenci Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Konference “Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business“ proběhne 30. 4. 2019 na Kolejní 2906/4 v Brně. Cílem je vytvořit platformu pro diskusi akademiků i praktiků na téma digitalizace.

#Články a případové studie

Elektromobilita na Akademii řemesel v Praze – SŠT

Průmyslová revoluce 4.0 přichází i do silniční dopravy s revolučními technologiemi, jejichž vývoj prudce mění nejen konstrukční prvky automobilů, ale i zásadně druh jejich pohonu. Silniční vozidla bude v nejbližší době tvořit hlavně elektronika, asistenční systémy, komunikační technologie, částečně či plně autonomní řízení, hybridní a plně elektrické systémy pohonu. Tyto změny vyžadují skokové inovace výuky v obsahu učiva oborů Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autotronik a více.

#Průmysl 4.0 #Články a případové studie

Jak pomáhá FACEBOOK malým firmám

Majitelé malých a středních firem jsou naši přátelé, rodinní příslušníci či sousedi. Lokální firmy vytvářejí všude na světě 60 % nových pracovních míst. Facebook pomáhá malým firmám např. v hledání nových zaměstnanců a upevňování komunit. 2/3 malých firem s profilem na Facebooku říká, že se jim díky platformě zvedly tržby, a 57 % malých firem díky Facebooku zaměstnalo více lidí. Jen několik let zpět se lidé setkávali s místními firmami pouze fyzicky v jejich provozovnách. Dnes je víc než 1.6 miliard lidí na Facebooku propojeno s malými firmami. Dvě třetiny lidí na Facebooku navštíví stránku lokální firmy nebo událost v jejich lokalitě aspoň jednou týdně. Přes 1.2 miliardy uživatelů Facebooku je navíc propojeno s firmou v jiné zemi, což zásadně usnadňuje přeshraniční obchod. Jak nejlépe využít tento potenciál?

#Články a případové studie #Firma 4.0 #Služby 4.0

Investice do digitalizace nemusí být takovou finanční zátěží!

Zavádět prvky digitalizace a disponovat tak technologiemi, které vzájemně komunikují a vytváří ucelený systém, je v dnešní době nejen přínosné, ale pro mnoho firem i nezbytné. Posun na vyšší úroveň digitální transformace se ale pojí se značnou investicí. Existuje však možnost, jak si požadované technologie pořídit, aniž by došlo k dlouhodobé finanční zátěži společnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu od 13.6.2019 přijímá žádosti o dotaci v programu Technologie. Dotaci ve výši 1–10 mil. Kč mohou získat podniky, které mají alespoň 3 uzavřená účetní období, a to jak podniky, které v této oblasti dosáhly pouze základní úrovně, tak i podniky, které již disponují nástroji Průmyslu 4.0 a chtějí se posunout na co nejvyšší úroveň digitální transformace. Z dotace lze hradit náklady na stroje, zařízení, technologie, hardwarové vybavení, patentové licence, SW, data či databáze.

#Služby 4.0 #Články a případové studie #Průmysl 4.0

České hry dobývají svět! Bohužel bez zájmu státu

14. 3. 2019 se v sídle SCS Software uskutečnila snídaně spojená s prezentací nové studie, kterou zadala čerstvě vzniklá Asociace českých herních vývojářů. Výsledky tohoto průzkumu oscilují mezi potvrzením stereotypních hypotéz a opravdu zajímavými čísly. Mezi ty první počítáme zejména fakta, že v ČR jsou v řadách zaměstnanců převážně mladí muži apod., nicméně stěžejní bod celé studie leží jinde. Herní průmyslu se v tomto světle ukazuje jako tržní segment schopný generovat velice zajímavá obratová čísla, a to bez prakticky jakékoliv finanční podpory ze strany státu, kterou má například příbuzný filmový průmysl více než zajímavou. Toto vytváří ztíženou situaci zejména proto, že v sousedních zemích ke státní podpoře tohoto segmentu dochází, a tak se trhy, které začínají na stejné pomyslné výchozí pozici, dostávají do výhody proto, že, slovy Dana Vávry kreativního ředitele studia Warhorse, je někdo tlačí zezadu.

#Články a případové studie #Firma 4.0

Webové stránky = váš nejlepší prodejce

Webové stránky má dnes každá firma, která chce růst. Ovšem mít stránky samo o sobě nestačí. Je potřeba na ně jednak stabilně přivádět návštěvníky, jednak tyto návštěvníky měnit na spokojené zákazníky a následně s nimi dále pracovat a vést je k opakovaným nákupům. Naštěstí žijeme v době, kdy nám moderní digitální technologie tohle všechno umožňují a firemní web se tak snadno přemění na vašeho nejlepšího prodejce, který bude generovat nové obchodní příležitosti takřka na autopilota 24/7/365. Tyto nástroje navíc dokážou firmě pomoci zautomatizovat celý prodejní proces – od přivádění nových zákazníků až po následné poprodejní aktivity.

#Firma 4.0 #Služby 4.0 #Obchod a retail 4.0 #Články a případové studie

Digitální podnik budoucnosti

Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím. Stejně jako kdysi dinosauři nevymřeli jen kvůli pádu asteroidu a příčinou bylo více faktorů, tak i v dnešní transformující se ekonomice je faktorů úspěchu či neúspěchu více, jedno začíná být zjevné. Firemním dinosaurům uštědří digitální ekonomika poslední ránu z milosti. Klíčovou otázkou tedy je, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost?

#Služby 4.0 #Firma 4.0 #Obchod a retail 4.0 #Články a případové studie

OneSoft Connect přichází s novou evidencí pro správu firemního majetku

Aplikace OneSoft Connect, která se s úspěchem používá pro celou řadu řešení, jakou jsou provozní personální evidence, evidence zákazníků, zakázek, smluv přichází s novými šablonami evidencí. Mezi nově instalované šablony přidáváme jednoduchou správu telefonů, počítačů, vozového parku, klíčů, hesel a mnoho dalšího v jednoduché evidenci "Majetek".

#Firma 4.0 #Články a případové studie #Obchod a retail 4.0 #Služby 4.0

Firemní systém na míru je dnes důležitější než know-how

Stále častěji za mnou chodí majitelé firem, kteří chtějí předat firmu mladší generaci nebo firemní know-how převést ze své hlavy do softwarového systému. Mnohdy však narážejí na spoustu papírování, zastaralých procesů, a tak neví, kde s digitalizací začít. Ve SNADNEE pečlivě analyzujeme byznys klienta a pomůžeme mu projít celým procesem digitalizace. Naše aplikace stavíme tak, aby se s nimi lehce naučil pracovat mechanik v dílně i kolegové v kanceláři a všichni měli potřebná data kdykoliv po ruce. Také proto se zaměřujeme na vývoj progresivních aplikací, které jdou spustit jak na počítači, tak i v telefonu nebo tabletu. Jednoduše odkudkoliv na světě. Rychlost a bezpečné uchování důležitých dat jsou pro nás prioritou stejně jako intuitivní a přehledné rozhraní firemní aplikace. Připravili jsme proto tři případové studie, na kterých uvidíte výhody firemního softwaru na míru,” komentuje Jan Ševčík, expert na progresivní aplikace.

#Firma 4.0 #Obchod a retail 4.0 #Články a případové studie

5 statistik, které musí sledovat každý e-shop

Kvalita e-shopu se musí posuzovat především na základě stanoveného cíle a naměřených čísel. Jen tak je možné posoudit, zda se jedná o úspěch, či nikoliv. Kde ale začít, když jste v on-line analytice úplným nováčkem? Počet návštěvníků e-shopu je často prvním a jediným údajem, který někteří začátečníci sledují. Jakkoliv je tato statistika sama o sobě nedostačující, věnovat jí pozornost rozhodně není na škodu. Toto číslo sice nemusí ovlivňovat tržby přímou úměrou, ale poukazuje na to, jak lidé znají vaši značku, jak dobře vám funguje placená reklama i jak na vaše stránky reagují vyhledávače.

#Firma 4.0 #Články a případové studie #Obchod a retail 4.0 #Služby 4.0

Jak na newsletter aneb tři klíče k úspěchu

E-mail si navzdory všemu stále drží své místo mezi nejčastěji používanými marketingovými nástroji a díky jeho efektivitě volí tuto formu komunikace stále více firem. Stejně jako další marketingové nástroje má i zasílání hromadných e-mailů nebo newsletterů svá pravidla. Pokud se dodržují, funguje to skvěle. Pokud ne, z hromadných e-mailů se stanou obtěžující zprávy, které nikdo nečte. Článek Jak na newsletter aneb tři klíče k úspěchu obsahuje odpovědi na otázky jako: Co z toho budu mít? Proč by mě to mělo zajímat? Kdo jsou ti správní lidé pro můj newsletter? Akce! Sleva! Akce! Sleva! Proč to nefunguje?

#Články a případové studie #Obchod a retail 4.0 #Firma 4.0

Zpravodaj RDP 2019, ÚNOR 2019

Digitalizace obchodu – hodně se o ní mluví, ale otázkou je, jak ve skutečnosti funguje, zda na ni mohou dosáhnout i malé firmy a za jakých podmínek. Jak vypadá chytrá prodejna? Co je chytrý regál, chytrá cenovka, jaké interaktivní prvky využívají maloobchodníci ve svých prodejnách a jak vůbec na to? Kolik to stojí? Kdo mi to dodá? Kdy se mi investice vrátí? Jaké jsou spotřebitelské trendy? Jak se dnes vlastně jednotlivé generace dělí a co znamenají, jaká je nejmladší generace Z – lidé ve věku 16-22 let - čili budoucnost národa? Toto jsou jen některá témata připravované akce na téma digitálního obchodu neboli Obchodu 4.0. Povíme si také, zda jsou či nejsou sociální sítě přínosem, přidáme tipy, rady, doporučení a různé vychytávky pro větší vítr do plachet Vašeho podnikání. Přijďte zažít něco nového, praktického, inspirativního s námi! Rezervujte si 25. duben odpoledne. Vstup pro zvané zdarma. Těšíme se na Vás!

#Konference #Vzdělávání #Články a případové studie #Zpravodaj RDP 2019 #Aktivita RDP 2019

Digitalizace maloobchodu a jak chytře na ni

Digitalizace obchodu – hodně se o ní mluví, ale otázkou je, jak ve skutečnosti funguje, zda na ni mohou dosáhnout i malé firmy a za jakých podmínek. Jak vypadá chytrá prodejna? Co je chytrý regál, chytrá cenovka, jaké interaktivní prvky využívají maloobchodníci ve svých prodejnách a jak vůbec na to? Jaká je budoucnost platebních řešení a potřeb firem? Jaké jsou spotřebitelské trendy? Jak se dnes vlastně jednotlivé generace dělí a co znamenají, jaká je nejmladší generace Z – lidé ve věku 16-22 let - čili budoucnost národa? Víte, že i móda může být digitální? Toto jsou jen některá témata připravované akce na téma digitálního obchodu neboli Obchodu 4.0.

#Akce #Konference #Obchod a retail 4.0

Diktování na Androidu

E-mail a další služby na komunikaci máme dnes běžně v telefonech, ale nebaví nás moc psát - není to pohodlné, ani rychlé. Proč ale využívat titěrnou klávesnici, když mohu text diktovat? A to snadno, rychle a v češtině.

#Video

Digitální novinky pro podnikatele v oblasti účetnictví

Společně s Komorou certifikovaných účetních, z.s. pro Vás 27. 2. 2019 připravujeme seminář v Praze, na kterém se dozvíte například: Jaké jsou hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních, daňových poradců a dalších, proměny státní správy (eGovenment), jaké jsou požadavky na elektronické písemnosti a doklady, aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností a mnohem více. Registrace byla uzavřena.

#Firma 4.0 #Vzdělávání #Akce

Nástroje pro online setkání, za které dáme ruku do ohně

Koketujete s myšlenkou vyměnit některé pracovní schůzky za online setkání? Podle nás skvělé rozhodnutí! Anebo vás prostě už štve Skype a poohlížíte se po jeho alternativě?

#Průmysl 4.0 #Články a případové studie

Digital mindset aneb Veškerá snaha o digitalizaci bude k ničemu, když nezměníte své myšlení

Jaký je váš postoj k tématu digitalizace? Jste digioptimista, nebo naopak digiskeptik? Je sklenice vašeho digitálního nastavení mysli poloplná, nebo poloprázdná? A jaké dopady má váš aktuální postoj na to, jak se vám bude žít zítra, za měsíc, za rok?

#Články a případové studie #Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 pohledem Deloitte

Chytré a propojené technologie ovlivňují způsoby, jak společnosti pracují s informacemi a jak je dokáží využít ve snaze dosáhnout lepších výsledků. Jaké nové příležitosti Průmysl 4.0 přináší? A jak ho ovlivní nové trendy v robotice, automatizaci, umělé inteligenci i další technologie?

#Články a případové studie #Průmysl 4.0

Není Průmysl 4.0 jen další bublina?

V poslední době se doslova roztrhl pytel s různými konferencemi, diskusními fóry, workshopy či články na téma Industry 4.0, chceme-li hezky česky Průmysl 4.0. Pro řadu lidí se stává jakýmsi zaklínadlem, které podpoří raketový start jakékoliv firmy do nadoblačných výšin prosperity a ekonomické pohody. Ti, co nezareagují, se ocitnou na propadlišti dějin. Nemusíte se mnou souhlasit, ale takto to z mediálních sdělení cítím já. Jaké nové příležitosti ale vlastně Průmysl 4.0 přináší a jaká jsou jeho úskalí?

#Články a případové studie #Průmysl 4.0

3 důvody, proč ve vaší firmě panuje chaos

Znáte to: Další pracovní den, a vaše nervy již od rána dostávají pořádně zabrat. Váš stůl, emailová schránka a dokonce i paměť vašeho mobilu jsou přeplněné úkoly, které měly být hotové nejpozději včera. Kolegové se zmateně snaží dopátrat toho, s čím začít. Dokonce ani kávovar už ten chaos nevydržel a rozhodl se zahájit celodenní stávku. Zní to jako běžný den ve vaší firmě? Možná je čas na změnu. Ani ty nejúspěšnější firmy se občasným nedorozuměním nevyhnou. Někde však situace připomíná spíš neřízený chaos, než klidné pracovní prostředí.

#Články a případové studie #Průmysl 4.0

Změna klávesnice

Systém Android dovoluje zásadní změny v jeho nastavení. Jednou z věcí, která uživateli může usnadnit každodenní používání je změna klávesnice.

#Video

Řemeslo 4.0 netáhne

Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Selhávají i střední odborné školy, které nedokáží žáky na digitalizaci dostatečně připravit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) přináší výsledky nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0.

#Konference #Řemeslo 4.0

Zkratky h

Proč psát pořád dokola opakující se výrazy (mail, telefon, odkaz na sdílený kalendář apod.), když si na to můžu vytvořit zkratku a tu pak používat všude - v SMS, emailu, chatu apod.

#Video

Podporujeme projekt DigitaliseSME

První projekt, s názvem DigitaliseSME, je projekt podpořený Evropskou unií, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků a mid-cap podniků v Evropě. Propojuje firmy s digitálními experty, pojmenovanými jako „Digitální zprostředkovatelé“. Do projektu je možné se zapojit buď jako uživatel – tedy čerpat služby tzv. Digitálního zprostředkovatele a nebo jako dodavatel služby – tedy jako Digitální zprostředkovatel.

#Aktivita RDP 2019 #Články a případové studie

Diktování na iPhonu

V řemesle i jinde je jedno jisté, že čas jsou peníze. Takže proč se se všemi zprávami - e-maily, sms nebo poznámkami vypisovat, když je můžete snadno a rychle nadiktovat do telefonu, který vaši řeč převede na text? V našem videu najdete návod, jak to snadno udělat.

#Video

Co je appearin

Služba appear.in umožní vytvořit odkaz na chatovací místnost, který stačí poslat druhé straně. Ani jeden z vás nemusí nic instalovat ani se registrovat. Prostě se propojíte.

#Video

SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Neignorujte další zdroj Vašich nových kolegů

Časy, kdy jsme vydali inzerát na pracovních portálech a pak si mohli vybírat z hromady obdržených životopisů, mizí nenávratně pryč. Tomuto trendu je tedy potom třeba přizpůsobit náborový proces a celkový přístup k získávání nových potenciálních uchazečů. Řešením této situace může být mimo jiné aktivní účast a prezentace firmy na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ apod.).

#Články a případové studie #Firma 4.0 #Vzdělávání #Akce

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, další zdroj vašich nových kolegů

Potřebovali byste další zdroj kandidátů pro Vaše výběrová řízení?
Oblast výběru zaměstnanců se dnes bez digitálních pomocníků už neobejde. Rozumět sociálním sítím ve spojení s najímáním je dnes už v podstatě nutností. A proto jsme spolu s členem AMSP ČR a podporovatelem Roku digitálního podnikání 2019 společností Performia, spol. s r. o. připravili pro všechny členy výhodnou cenu účasti na workshopu SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Další zdroj Vašich nových kolegů.

#Vzdělávání #Akce #Články a případové studie

HIGH TECHNOLOGY na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, Hořice

Interakce klasických sochařských a restaurátorských technologií se zaváděnými technologiemi digitalizace prostoru je obsahem několika projektů, které hořická škola realizuje. Pro projekt Národní galerie v Praze bylo použito nasazení High Technology robotizovaného pracoviště, které sestává ze 3D skenu, pracoviště FreeForm Modeling, 3D tiskárny a robotického ramene KUKA, bylo upuštěno od FreeForm Modelingu s tím, že se na kopii přiznají stávající nedostatky.

#Řemeslo 4.0 #Články a případové studie

Virtuální zaměření střechy pro klempíře a pokrývače

Není už potřeba plýtvat časem a zároveň nechat stavebníka, který hledá nejvýhodnější nabídku, dlouze čekat. Dnes lze zájemcům o novou střechu zpracovat předběžnou cenovou nabídku, aniž by bylo potřeba místo stavby fyzicky navštívit. Zaměření se provází „virtuálně“ za klempíře. K zaměření střechy se využívá řada elektronických nástrojů jako katastr nemovitostí nebo online kartografie. Z těch se získávají potřebné rozměry a další parametry. Výstupem pro klempíře a pokrývače je dokumentace ze zaměření s plochami a liniovými prvky. Snadno tak lze připravit cenovou nabídku a před realizací ji jen finalizovat po kontrolním fyzickém zaměření a doladění detailů se stavebníkem.

#Řemeslo 4.0

Rychlá kalkulace střešních tašek a doplňků

Nejmodernější technologie se uplatňují i ve stavebnictví. V tomto případě však nemluvíme o nových výrobních linkách, ale o nových službách, které usnadňují život výrobcům, jejich obchodním partnerům, realizačním firmám i koncovým zákazníkům. Řeknete si – vždyť to se dělalo i dříve. Ano, ale jinak a mnohem komplikovaněji. Buď se musel přijet na vaši střechu podívat pokrývač a celou ji zaměřit, nebo jste museli vytáhnout výkresy a poslat podklady do firmy sami.

#Řemeslo 4.0

Zdravější vnitřní klima díky automatickému řízení založeném na měření pomocí senzorů

Chytrá domácnost – dnešní systémy vám bez starostí zajistí zdravější klima domácnosti. Chytré senzory neustále monitorují teplotu, vlhkost a úroveň CO2 ve vaší domácnosti a otevírají a zavírají vaše střešní okna, rolety a žaluzie tak, aby vytvořily zdravější vnitřní klima. Systém je schopen učit se a neustále tak zlepšovat kvalitu domácího ovzduší. A to všechno ovládáte dnes pomocí mobilní aplikace.

#Řemeslo 4.0

Digitalizace ve výrobě čalouněného nábytku a matrací

Velice důležitý je pro čalounickou výrobu digitální přenos dat. Digitální přenos zajistí shodný přesný tvar i barevnost při výrobě jakéhokoliv počtu židlí, křesel, pohovek. Digitalizace nejen výrobu čalouněného nábytku zpřesňuje, ale také zvyšuje bezpečnost a šetří prostor v dílně. Digitalizace v tak důležité tradiční výrobě, jako je čalouněný nábytek a matrace, pokračuje velmi rychle, ale je náročná nejen finančně, ale také na psychické zvládnutí čalouníky i techniky všech věkových skupin.

#Řemeslo 4.0 #Články a případové studie

Jaké digitální inovace má pro nás připravené Akademie řemesel Praha?

Uvědomujeme si, že nástup 4. průmyslové revoluce je nutné chápat jako výzvu, která bude přinášet trhu práce nové příležitosti. Digitální gramotnost bude do budoucna stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání. Vzhledem k tomu, že nové technologie řemeslo posunuly k moderním způsobům práce, snažíme se vybavit školu současnými skutečnými technickými vymoženostmi, které usnadňují řemeslníkům a technicky vzdělaným pracovníkům práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

#Řemeslo 4.0

Rok digitálního podnikání 2019 s U&SLUNO

Ve světě podnikání jsou správné informace nezbytným předpokladem úspěchu a pro malé a střední podniky to platí dvojnásob. Přesné a aktuální informace jsou klíčem k efektivní cenotvorbě a návrhu účinných nabídek pro obchodní partnery. Základní syrová data má k dispozici každý podnikatel, každý pracuje s nabídkou a poptávkou. Díky ověřené metodice tvorby analýz umí analytické nástroje společnosti U&SLUNO dodat správné informace za významně nižších nákladů.

#Obchod a retail 4.0

Náš web Roku digitálního podnikání 2019 tvoříme s firmou BlueGhost

Tým Modrého ducha baví pomáhat s on-line prodejem zboží a služeb. Jeho řady tvoří programátoři a designeři, ale také analytici, marketéři, copywriteři a komunikační mágové. V BlueGhostu se propojuje kreativita digitální agentury a schopnosti vývojářské firmy. Vše směřuje společnou cestou k navrhování a tvorbě webů, e-shopů, aplikací a celých on-line kampaní plnících předem vytyčené a měřitelné cíle.

#Firma 4.0

Digitalizace celosvětové maloobchodní sítě prostřednictvím technologií „wee“

Také česká veřejnost s velkým zájmem sleduje vývoj startupu „wee“, celosvětového nákupního systému s nejmodernějšími technologiemi a významnou podporou drobného podnikání. Prvořadým cílem startupu je digitalizace celosvětové maloobchodní sítě prostřednictvím technologií „wee“ a pod záštitou společnosti Swiss Fintec Invest AG. Startup „wee“ je jedinečným věrnostním programem, který propojuje globální svět on-line nakupování s místními maloobchodníky. Mobilní telefon jako mobilní peněženka se stává jedním z každodenních platebních systémů.

#Firma 4.0 #Články a případové studie

Díky nám získáte náskok!

Průmyslová revoluce, digitalizace a internet věcí tvoří jedno ucelené téma, které označuje propojení vestavěných zařízení s internetem. Zatímco před pár lety patřilo ovládání věcí na dálku pomocí internetu do sféry sci-fi, dnes je to běžná a zavedená realita. Nejedná se pouze o ovládání mobilním telefonem např. zhasínání světel nebo regulaci tepla ve vašich domovech. Technologie pokročily do té míry, že si můžete vytvořit ucelený systém ovládání, který bude zcela automatický i pro malé provozy, továrny až po průmyslové celky. Díky modularitě inteligentních systémů můžete postupovat po krocích, dle vašich potřeb a třeba i finančních možností. Digitalizace pomáhá přepnout v současnosti převažující off-line režim na on-line platformu, kdy se budeme moci připojit ke každému zařízení a na dálku ho sledovat a diagnostikovat. Servisní technik díky tomu může vyrazit na předem naplánovanou odstávku, nikoliv k nečekané poruše. Tento přístup šetří provozní náklady a přesně a preventivně předchází nečekaným odstávkám.

#Články a případové studie #Průmysl 4.0

Jak sdílet kalendář veřejně pro rychlejší domluvení schůzky

V prvním videu ze vzdělávací série v rámci Roku digitálního podnikání se dozvíme, jak efektivněji domlouvat schůzky nebo návštěvy u zákazníků za pomoci veřejného sdílení kalendáře. Ten se dá vložit na web nebo rozesílat zákazníkům e-mailem. To bude ušetřených telefonátů!

#Video

Diskuzní stůl na téma: Budoucnost MSP?

Panelová diskuze na téma ,,Budou lidé řídit stroje nebo stroje lidi?´´ se uskutečnila 29. 1. 2019 na Technické Univerzitě v Liberci. Cílem bylo seznámit se s otázkami a problémy na téma nahrazení lidí stroji v malých a středních podnicích v Libereckém kraji.

#Firma 4.0 #Průmysl 4.0 #Akce #Vzdělávání

Konference FENOMÉN 4.0

Na konferenci FENOMÉN 4.0 ve Zlíně, která se uskutečnila 24. 1. 2019 pod záštitou Roku digitálního podnikání 2019, pohled na problematiku 4.0 představil i Filip Dřímalka, předseda Výboru pro digitalizaci AMSP ČR a CEO ve společnosti Digiskills.cz. Cílem konference bylo přinést konkrétní a praktické informace a ukázat, že se nejedná o revoluci, ale o evoluci, která se dotýká všech firemních procesů.

#Firma 4.0 #Vzdělávání #Akce

Jak si naplánovat týden a den v Trellu

Znáte aplikaci Trello? Je plně zdarma a umožní vám spravovat úkoly a projekty. Dá se ale použít i pro plánování akcí, dovolených nebo archivaci dat. Všechno je formou nástěnek, sloupců a „papírových lístečků“, což je super nejen pro ty, kteří používají digitální technologie denně, ale i pro méně zkušené uživatele. Mrkněte, jak si v Trellu naplánovat váš pracovní týden.

#Video

Rychlé spuštění navigace k místu schůzky

Podnikatelé a živnostníci jsou často na cestách, proto tu máme jeden tip jak si usnadnit přesuny z místa na místo. Když do události v kalendáři vyplníte i adresu schůzky, můžete se jedním kliknutím na telefonu dostat přímo do navigace. Nemusíte tak nic kopírovat a zadávat ručně.

#Video

Sledujte čtvrteční vzdělávací videa

Ve spolupráci s firmou Digiskills.cz pro Vás připravujeme krátká vzdělávací videa, která jsou publikovaná každý čtvrtek na našem Facebooku a zároveň je všechny naleznete na webové stránce projektu.

#Aktivita RDP 2019 #Firma 4.0 #Vzdělávání

Sdílení Google kalendáře

Potřebujete od kolegů doplnit do projektu důležité údaje nebo sdílet rozpočet zakázky? Pak se vám určitě vyplatí sdílet dokumenty přes Google - mrkněte jak na to v našem videu!

#Video